Giàn điện khoan cọc nhồi là gì? Tại sao lại sử dụng giàn khoan điện? Ưu và nhược điểm?