Hợp đồng xây dựng là gì ? Đặc điểm và phân loại hợp đồng xây dựng

Bất kể ai khi làm về xây dựng cũng sẽ biết đến hợp đồng xây dựng. Chúng là một trong những loại hợp đồng phổ biến trong đời sống xã hội. Vậy, Hợp đồng xây dựng là gì? Khi giao kết, ký kết hợp đồng xây dựng cần lưu ý vấn đề pháp lý nào ? Bài viết sẽ phân tích và làm sáng tỏ vấn đề trên.
Một lưu ý nhỏ cho bạn đọc. Bài viết được tổng hợp từ những tiêu chuẩn và nghị định hiện hữu tại Việt Nam. Vì các tiêu chuẩn có thể bị sửa đổi trong tương lai nên không thể chắc chắn bài viết sẽ hoàn toàn đúng trong thời điểm bạn đọc xem bài viết. Tuy nhiên, nó cũng sẽ giúp có một cái nhìn khách quan hơn về hợp đồng xây dựng đấy. Hãy cùng vào bài nào!
Xem thêm: Móng cọc là gì?

I. Hợp đồng xây dựng là gì vậy?

Định nghĩa:

Hợp đồng xây dựng tức là hợp đồng nằm giữa bên nhận thầu và bên giao thầu. Theo đó, bên nhận thầu phải có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên còn lại một phần hoặc toàn bộ công trình. Tất nhiên là theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định. Còn bên giao thầu có nghĩa vụ giao các số liệu, tài liệu và yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng cũng như số vốn đầu tư đúng tiến độ trong hợp đồng. Đồng thời, nghiệm thu và thanh toán khi công trình đạt tiến độ nhất định.

HĐXD bao gồm những ai?

Chủ thể của hợp đồng bao gồm bên giao thầu và bên nhận thầu. Bên giao thầu có thể là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội,… Miễn là có vốn đầu tư và xây dựng. Bên nhận thầu là doanh nghiệp xây dựng phải có đăng kí kinh doanh hành nghề tương ứng. Đồng thời phải đảm bảo năng lực về chuyên môn và kĩ thuật. Ngoài ra cũng cần kinh nghiệm và tài chính.

Hợp đồng thầu xây dựng kí kết bằng văn bản với các nội dung khác nhau. Như

 • Điều khoản định nghĩa, giải thích từ và thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng.
 • Những điều khoản xác định tài liệu cũng như văn kiện cấu thành hợp đồng.
 • Điều khoản đối tượng sản phẩm hợp đồng, với các công việc cụ thể mà các bên thực hiện.
 • Những điều khoản về chất lượng thi công;
 • Điều khoản giá trị của hợp đồng;
 • Điều khoản về thời gian nghiệm thu, bàn giao, thanh toán…

Các loại hợp đồng xây dựng:

Hợp đồng xây dựng được chia thành nhiều loại. Dựa vào nội dung cụ thể hợp đồng có thể chia thành:

 • Những hợp đồng khảo sát địa điểm, địa chất dự kiến xây dựng công trình.
 • Hợp đồng kinh tế – kĩ thuật cho công trình.
 • Hợp đồng thiết kế công trình.
 • Và hợp đồng xây dựng công trình,…

Dựa vào phương thức thực hiện của hợp đồng, có:

 • Hợp đồng thi công trọn gói.
 • Loại hợp đồng chìa khoá trao tay.
 • Hợp đồng có điều chỉnh giá trong tương lai.
hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là gì?

II. Đặc điểm hợp đồng xây dựng tại Việt Nam:

Về chủ thể:

Bao gồm bên giao thầu bên nhận thầu, trong đó:

 • Bên giao thầu bao gồm chủ đầu tư và đại diện của chủ đầu tư. Hoặc tổng thầu và nhà thầu chính.
 • Bên nhận thầu bao gồm tổng thầu và nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư. Ngoài ra, bên nhận thầu là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu và nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là các liên danh của nhà thầu.

Về hình thức hợp đồng xây dựng:

Được lập thành văn bản và ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền. Tất nhiên là theo pháp luật và theo các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia là tổ chức thì bên đó phải ký tên và đóng dấu theo pháp luật.

Điều kiện chung  là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản cũng như mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng

Mặc dù chỉ là giấy tờ nhưng hợp đồng xây dựng cũng rất quan trọng đấy

III. Phân loại hợp đồng xây dựng

Theo tính chất:

Nội dung công việc hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồng tư vấn và xây dựng.
 • Hợp đồng thi công và xây dựng công trình.
 • Các hợp đồng cung cấp thiết bị và lắp đặt vào công trình xây dựng.
 • Hợp đồng thiết kế và  mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng.
 • Hợp đồng chìa khoá trao tận tay.
 • Các loại hợp đồng dân sự khác.

Theo hình thức giá hợp đồng

Hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồng trọn gói.
 • Các loại hợp đồng theo đơn giá cố định.
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
 • Hợp đồng theo thời gian.
 • Các hợp đồng theo chi phí cộng phí.
 • Hợp đồng theo giá kết hợp.
 • Hợp đồng xây dựng khác.
 • Cuối cùng là hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Chỉ áp dụng các loại hợp đồng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 140 Luật Xây dựng năm 2014 hoặc có thể kết hợp các loại hợp đồng này

Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng xây dựng:

Theo cách này, hợp đồng xây dựng chia thành các loại sau:

 • Hợp đồng thầu chính.
 • Hợp đồng thầu phụ.
 • Các hợp đồng giao khoán.
 • Và hợp đồng xây dựng.
fádf

Phân loại hợp đồng xây dựng

IV. Nguyên tắc kí kết và thực hiện hợp đồng xây dựng:

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Các nguyên tắc bao gồm:

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác và không trái pháp luật cũng như đạo đức xã hội.
 • Bảo đảm có vốn thanh toán theo thỏa thuận  hợp đồng.
 • Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, kết thúc đàm phán hợp đồng.

Trường hợp bên nhận thầu là liên danh phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh cần phải ký tên và đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng. Trừ trường hợp các bên có các thỏa thuận khác.

Cần đảm baỏ:

Đồng thời, tại Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định khi ký kết hợp đồng xây dựng. Ngoài việc phù hợp với các nguyên tắc đã dẫn như trên thì còn cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Tại thời điểm ký hợp đồng, bên nhận thầu cần đáp ứng điều kiện về năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phù hợp với năng lực của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu nước ngoài, có cam kết thuê thầu phụ trong nước. Cần thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi nhà thầu trong nước đáp ứng đủ yêu cầu của gói thầu.

– Chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư được phép ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu. Nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ. Trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra:

– Tổng thầu, nhà thầu chính cần ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ. Nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư có sự chấp thuận. Các hợp đồng thầu phụ này phải được thống nhất và đồng bộ với hợp đồng thầu chính ký với chủ đầu tư. Tổng thầu và nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng công việc đã ký kết. Kể cả các công việc đó do nhà thầu phụ thực hiện.

– Giá ký hợp đồng không vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo trong hợp đồng xây dựng. Ngoại trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc gói thầu được. Người có thẩm quyền quyết định và đầu tư khi cho phép.

Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng

Tổng kết:

Như vậy, qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn những thông tin hữu ích về hợp đồng xây dựng. Nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến cọc nhồi mà cần được giải đáp hãy liên hệ cho Khoan Cọc Nhồi TKN365 . Chúng tôi luôn luôn cố gắng, kịp thời giải đáp mọi thắc mắc dễ hiểu và nhanh chóng nhất cho khách hàng.

 

Nhập bình luận

Video giới thiệu