TKN02 – Nhà phố Chị Quyên – Quận 2 Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng, diện tích 5m x 15m