Đổ móng nhà gặp trời mưa có tốt không? Nên làm gì trong trường hợp này?