Giằng tường là gì? Tác dụng của Giằng tường trong xây dựng