Hạ mực nước ngầm là gì? Tại sao cần hạ mức nước ngầm?