Hạ mực nước ngầm là gì? – Tại sao cần hạ mức nước ngầm?