Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi (TCVN9393:2012 – D1143)